ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 2015

Georgiadou, Z., Frangou, D., & Marnellos, D.(2015). Xenia Hotels in Greece: Modern Cultural Heritage, A Holistic Approach. Journal of Civil Engineering and Architecture, 9(2),130-140. doi: 10.17265/1934-7359/2015.02.002
Georgiadou, Z.,Frangou, D., & Marnellos, D.(2015).Hotel Furniture in Greek Modernity: “Xenia” and “Amalia” Hotels cases. Journal of Tourism Research,10 (Α 2015),25-57.Ανάκτηση από http://jotr.eu/pdf_files/V10.pdf
Georgiadou, Z.,Frangou, D., &Chatzopoulos, P.,2015. The pattern of mass tourism and the relationship with local resοurces. The pattern of endogenous development. Journal of Tourism Research,11 (Β2015),102-114.Ανάκτηση από http://jotr.eu/pdf_files/V11.pdf
Georgiadou, Z.,Frangou, D., Marnellos, D., 2015.Hotel Design: A path for Qualitative Tourism. Journal of Tourism Research,12 (C 2015),105-130.Ανάκτηση από http://jotr.eu/pdf_files/V12.pdf

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2015

Georgiadou, Z., Frangou, D., & Chatzopoulos, P. (2015). The Development of a touristic model in luxury hotels in Greece: the case studies of Amalia hotels. In: Gospodini, A. (ed.), Changing Cities II– Spatial Design, Landscape and Socio economic Dimensions. Porto Heli, Peloponnese Greece,Jun 22-26, 2015.Athens: Grafima publications (1531–1543).
Georgiadou, Z.,Frangou, D., & Marnellos, D., (2015). Hotel Furniture in Greek Modernity: “Xenia” and “Amalia” Hotels cases. In: Laloumis, D. (ed.). 5th International Conference on Tourism and Hospitality Management, Athens, Greece, Jun5- 7, 2015. Athens:TourismResearchInstitute(22- 49).
Φράγκου, Δ., Γεωργιάδου, Ζ., & Μαρνέλλος, Δ., (2015). Η εμπειρία της διαμονής ως μέσο ανάδειξης της αρχιτεκτονικής Πολιτιστικής κληρονομιάς. 1οΔιεθνέςΣυνέδριοΒιωματικούΤουρισμού, Σαντορίνη, 9-10 Οκτ. 2015. [υπό έκδοση]
Georgiadou, Z., Frangou, D., & Chatzopoulos, P.(2015).The pattern of mass tourism and the relationship with local resources: The pattern of endogenous development.In: Laloumis (ed.). 5th International Conference on Tourism and Hospitality Management.Athens, Greece, Jun 5-7, 2015. Athens: Tourism
Research Institute (303-315).
Μοίρα, Μ. (2015). Από τη φενάκη του πολυτελούς και την αλαζονεία του περιττού στο ηθικό αίτημα του ελάχιστου αναγκαίου-Εικόνες κατοίκησης των παλιών αθηναϊκών σπιτιών του 19ου αιώνα από τον Άρη Κωνσταντινίδη. Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας με θέμα Αισθητική και Ηθική, Αθήνα, 12-13 Ιουν 2015. [υπόέκδοση]
Moira, M. &Makris, D. (2015).Experiencing Urban identity through novels-inspired digital navigation. 1st International Conference on Experiential Tourism,Santorini, Greece,Oct 9-11,2015. [in press]

ΒΙΒΛΙΑ 2015

Γεωργιάδου, Ζωή, (κύριος συγγραφέας, επιμέλεια), Κλωνιζάκης, Αριστείδης, Φράγκου, Διονυσία, Μοίρα, Μαρία, Ηλίας, Παναγιώτης (συν-συγγραφείς) (2015). Χώροι Γραφείων: Μία Ιστορία Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων. [Ηλεκτρονικό, πολυμεσικό ακαδημαϊκό σύγγραμμα, δράση «Κάλλιπος», πράξη «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών – Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»] Αθήνα: Ελληνικά Ηλεκτρονικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα:ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) και ΕΛΚΕ ΕΜΠ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου).