Το Ερευνητικό Εργαστήριο Σχεδιασμός (design) και Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων διοργανώνει Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με αντικείμενο Τουρισμός και Πολιτιστικό Περιβάλλον: Σχεδιασμός (Design) και Ταυτότητα Χώρου. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη σύγχρονων μεθόδων προσέγγισης και δημιουργίας αναγνωρίσιμης ταυτότητας τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες συνακόλουθα θα συνεισφέρουν στην ποιοτική αναβάθμιση των χωρικών και οπτικών χαρακτηριστικών τους. Στον αναπτυσσόμενο αυτό τομέα δραστηριοποιούνται σχεδιαστές (designers) χώρου (αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων, διακοσμητές, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές επίπλων, σχεδιαστές ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, εικαστικοί εφαρμοσμένων τεχνών και εγκαταστάσεων) οι οποίοι θα επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και θ’ αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την δυναμική παρουσία, συμμετοχή και ανταπόκριση στις ανάγκες αυτών των διαδικασιών ποιοτικής αναβάθμισης των εσωτερικών χώρων τουριστικών εγκαταστάσεων.
 
Οι διδακτικές ενότητες που θα καλυφθούν στο σεμινάριο αναφέρονται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Η αμφίδρομη σχέση πολιτισμού και τουριστικής ανάπτυξης: οι έννοιες της παραγωγής και της κατανάλωσης.
2. Πολιτιστικός τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη: η ισορροπία των τοπικών πόρων και της βιωματικής εμπειρίας.
3. Η εικόνα: νέα μέσα στην ανάδειξη του πολιτισμικού τουρισμού.
4. Project: η ταυτότητα ενός ξενοδοχείου πόλης.
 
Το σεμινάριο έχει διάρκεια 74 διδακτικών ωρών και θα διεξαχθεί σε διάστημα 7 εβδομάδων από 30 Ιανουαρίου 2017 έως 15 Μαρτίου 2017, σύμφωνα με ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τριών εβδομαδιαίων συναντήσεων, το οποίο θα ανακοινωθεί. Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχή αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, θα τους χορηγηθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ δια βίου εκπαίδευσης, το οποίο αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα προγράμματα ειδίκευσης. Στο σεμινάριο θα διδάξουν καθηγητές των τμημάτων Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, μέλη του Εργαστηρίου Sxediasmos, και του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, καθώς και συνεργαζόμενοι ερευνητές.
 
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 180 Ευρώ, ενώ για το προβλεπόμενο από τον κανονισμό ποσοστό ανέργων συμμετεχόντων, το κόστος ανέρχεται σε 90 Ευρώ. Περιλαμβάνονται εργαστηριακός εξοπλισμός, αναλώσιμα και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Η εκπαίδευση θα γίνει σε εργαστήρια του ΤΕΙ Αθηνών αλλά και με επιτόπια μελέτη σε επιλεγμένο χώρο ξενοδοχείου στην Αθήνα.
 
Μπορείτε να υποβάλετε ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο πρόγραμμα
 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως τις 2-1-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ