ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

​2016.2017 6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Το “Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών” του ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε., σε συνεργασία με το “Πανεπιστήμιο Αλεξάνδρειας” και τον “Τομέα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Αθήνας”, διοργανώνει το “6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας”, που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 1-3 Ιουνίου 2017.

Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και με την υποστήριξη των Πανεπιστημίων “Western Washington University, USA” και “IMI University Centre, Lucerne, Switzerland” και του Ερευνητικού εργαστηρίου «Σχεδιασμού (design) και Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων» του ΤΕΙ Αθήνας.

 
Το συνέδριο έχει Ακαδημαϊκό χαρακτήρα και επίσημη γλώσσα θα είναι η Αγγλική. Ο σκοπός αυτού του διεθνούς συνεδρίου, είναι να παρέχει ένα σημείο συνάντησης κορυφαίων προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό, επιχειρησιακό και κυβερνητικό χώρο για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, την εξέταση καινοτομικών προτάσεων και την ενδυνάμωση του πνεύματος συνεργασίας, με στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και την περισσότερο αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Ο σχεδιασμός των τουριστικών εγκαταστάσεων, η σύνδεση τους με τον πολιτισμό και την ιστορία μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού και σε συνδυασμό με τη χρήση νέων τεχνολογιών και μέσων να προβάλλουν την εικόνα του τόπου.
Η θεματική ενότητα (topic) που υποστηρίζεται από το εργαστήριο «Σχεδιασμού (design) και Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων» του ΤΕΙ Αθήνας περιλαμβάνει τα ακόλουθα: architectural space in tourism facilities: Architecture and tourism, Space and tourism development, Architectural design for hotels and touristic resorts, Interior design for tourism attraction, Cultural landscapes and tourism, Cultural tourism and tourism cultures, Tourism landscapes, Heritage tourism, Mapping tourism, Tourism archaeology, New touristic places in old spaces, Reconstruction of tourism facilities, Hotel architecture and sustainable design, Eco-tourism facilities, Experiential tourism and authenticity, Product design for tourism facilities, Creative touristic design, Touristic experience and digital means, Virtual spaces, tourist places, Tourism and advertisement, Visual representations of tourism, Tourism visual identity, Human- computer interaction and tourism, Film tourism presentation.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου εδώ